Scroll Top

WIE WIJ ZIJN

Service Koers BV, gevestigd aan de Heerenweg 199, 1851KP te Heiloo,  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Website: https://servicekoers.cc

Dhr. M. Vrijmoed is de Functionaris Gegevensbescherming van Service Koers BV. Hij is te bereiken via maurice@servicekoers.cc

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Service Koers BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via maurice@servicekoers.cc, dan verwijderen wij deze informatie.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Service Koers BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw bestelling en betaling.
– Het afhandelen van uw reparatie.
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Service Koers BV neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

CONTACTFORMULIER

Wij bieden de mogelijkheid om vragen te stellen door middel van een contactformulier, waarbij u gevraagd wordt diverse gegevens in te vullen om uw vraag te behandelen. De gegevens die u naar Service Koers BV toestuurt, worden bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

HOE LANG WIJ UW PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Service Koers BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van het doel waarvoor we de gegevens hebben gekregen of verzameld en van eventuele wettelijke plichten om gegevens te bewaren.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Service Koers BV verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Service Koers BV gebruikt functionele cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Service Koers BV gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Afkomstig van Soort Doel Bewaartermijn Naam
WordPress Functioneel Deze cookie is gekoppeld aan PHP en wordt gebruikt om gegevens tijdens de browser sessie te registreren. Sessie PHPSESSID
WordPress Functioneel WordPress plaatst deze cookie wanneer je de inlogpagina hebt bekeken en of de browser is ingesteld om cookies te accepteren of om af te wijzen. Sessie wordpress_test_cookie
WordPress Functioneel Deze cookies worden gebruikt door het content management systeem van WordPress en zijn cruciaal voor de werking van de site. max 1 jaar wp-settings-1, wp-settings-time-1, wp-saving-post

Service Koers BV gebruikt Google Analytics om te analyseren hoe bezoekers deze website gebruiken. In dezeprivacyverklaring vindt u meer informatie over de persoonsgegevens die wij precies hierbij verwerken.

Opt-out: Wilt u liever Google Analytics helemaal blokkeren? Het is mogelijk om een Opt-out Add-on te downloaden voor Google Analytics. Met deze Add-on telt uw bezoek niet meer mee in de statistieken voor alle websites die Google Analytics gebruiken. U kunt deze hier downloaden.

Doel Bewaartermijn Naam
Google Analytics registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statische gegevens te generen over hoe de bezoekers de website gebruiken. 24 uur _gid
Google Analytics registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statische gegevens te generen over hoe de bezoekers de website gebruiken. 2 jaar _ga
Google Analytics gebruikt deze cookie om verzoeksnelheid te vertragen 1 minuut _gat_gtag_UA-146669506-1

Verwijderen en weigeren van cookies

U kunt uw browserinstellingen aanpassen mocht u niet willen dat websites ongevraagd cookies op uw computer plaatsen. In de instellingen van uw browser kunt u aangeven of alle cookies worden geaccepteerd, alle cookies weigert of alleen cookies van externe partijen weigert. Verder kunt u alle geplaatste cookies verwijderen.

Hoe u deze instellingen wijzigt en cookies verwijdert, verschilt per browser. Raadpleeg indien nodig de help-functie van uw browser. U kunt meer informatie hierover vinden op Veiliginternetten.nl.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Service Koers BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar maurice@servicekoers.cc . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Service Koers BV wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Service Koers BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via maurice@servicekoers.cc

Privacy voorkeuren
Servicekoers.cc maakt gebruik van functionele-, tracking- en analytische-cookies om de website te verbeteren. Lees meer over hoe u cookies kunt beheren door op "Privacy pagina" te klikken.

Cycling Zandvoort | 16 juni 2024

Zondag 16 juni 2024 is de Zandvoort Cycling 4- en 8 uurs race. Een unieke beleving op het F1-circuit van Zandvoort. Schrijf jezelf of een team van vier in voor dit evenement. Je kunt deelnemen aan de 4 uurs race of de 8 uurs race en de uren verdelen over je teamrenners.
We zullen als Service Koers ook aanwezig zijn en een PitBox hebben, mocht jij gebruik willen maken van onze pitbox is dat mogelijk maar geef dan bij je inschrijving op dat je bij team “Service Koers” hoort. Met het aangeven dat je bij ons team wilt horen, zul je niet alleen genieten van de pitbox om uit te kunnen rusten, of onze verzorging, maar kunnen we ook technische ondersteuning bieden indien er een probleem zich voordoet